Enkät om egen lokal


I dagarna har alla medlemmar fått ett mejl med en enkät att besvara, angående egen lokal för klubben. Stort tack till alla som redan svarat.

Ni andra; det går jättebra att svara t o m 5/12