Utvärderingen om egen lokal


Nu kan du läsa summeringen av enkäten kring frågorna om att skaffa egen lokal!

>Summering Enkät om Egen lokal_171226