Gåsabladet nr 1


Nr 1- 2018 – Årgång 24 

Du är medlem i en stor dansförening med möjlighet till mycket dansglädje och gemenskap!


Lunds dansklubb Gåsastegets klubbinfo Gåsabladet kommer ut flera gånger per år.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT: Surfar man in på hemsidan är det lätt att hitta trevliga arrangemang för alla, ungdomar som seniorer. På hemsidan laddas det upp med aktuella event hela tiden och Gåsabladet har svårt att ligga i fas med allt som är på gång. Ofta blev det för sent att berätta, då det redan blivit ”HÄNT SEDAN SIST”. Gåsabladet är i förändring för att möta och komplettera hemsidan som ger all information om allt som är på gång som event och kurser, etc. Gåsabladet kommer att ges ut oftare ca 2 ggr/månad och det kommer i huvudsak att innehålla följande rubriker:

  • FRÅN REDAKTÖRENS HORISONT, redaktörens betraktelser och erfarenheter från olika event, etc.
  • HÄNT SEDAN SIST, berättelser om just vad som hänt från klubbens och andra event.
  • FRÅN TÄVLINGS HORISONTEN; spegla vad som hänt på tävlingsfronten, presentationer av tävlingsdansare, etc.
  • TANKAR OM DANS FRÅN DANSGOLVET; intressanta synpunkter och tankar om dans från kända och okända, lite fakta, etc.

    Gåsabladet behöver din hjälp med bland annat HÄNT SEDAN SIST för redaktören hinner själv bara delta i en bråkdel av det som händer i dansens värld.

    Du som deltar i intressanta event, tävlingar etc eller har tankar om dans och vill berätta för oss andra är välkomna med bidrag.
    Vill du skriva något i Gåsabladet eller tipsa om något ämne som du tycker ska tas upp? Skicka ditt bidrag till redaktor@gasasteget.se. Thomas Prahl          0702-350 898

Fortsatt trevlig vår, dansa mera och vi ses säkert på en dansbana någonstans.
Trevlig läsning tills vi hörs!     / Thomas              Ps. Har lyckan nått dig – släpp den inte!

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tillsammans bygger vi vår förening, vi är många som gör lite var!  ”alla hjälps åt”