GDPR


EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började gälla den 25 maj 2018, GDPR.

GDPR_GÅS_policy_180606