Egen lokal


Vad händer med lokalen vi tittade på?
Vi var flera som tog chansen att titta på lokalen och en stor majoritet var mycket positiva.
Fastighetsägaren ska återkomma med kostnadsförslag på ljudvägg för att minska ljudet till grannarna.
Att kunna använda lokalen även dagtid är ytterst viktigt för oss.
Så snart vi har mer uppgifter, informerar vi. Om lokalen fortfarande är aktuell så behövs bland annat ett extra årsmöte planeras in.

Med vänlig hälsning
Styrelsen