Lokalen i Arlöv


Info om lokalen i Arlöv
 
Pga ljudnivåer och synpunkter från befintliga hyresgäster, har Fastighetsägaren valt att gå vidare med annan hyresgäst. Gåsasteget tackar alla som visat engagemang och intresse kring den nya lokalen!!
Klubben fortsätter nu att jobba vidare med lokalfrågan, men i dagsläget har vi inget aktivt förslag att jobba vidare med men har dock fått in tips som vi kommer att kolla upp. Ett samarbete med Lunds kommun som har längre framförhållning, har startat.