Föreningsdokument


Gåsastegets logga
Logo PMS

 

Bildpolicy_170612 (1)

Verksamhetsplan 2017

 

Klubbens stadgar

Verksamhetsberattelse_2016

Policydokument   (under utarbetande)

Måldokument för resp. kommitté (under utarbetande)

Lista över klubbens principbeslut  (under utarbetande)

 

Kursledarredovisning
Reseräkning