Föreningsdokument


Gåsastegets logga
Logo PMS

 

Årsmöteshandlingar 2018
/reveal

[Verksamhetsberattelse_2017_rev180301

VerksamhetsplanLundsDansklubb_2018

Balansrapport_20170101-20171231

Resultatrapport_20170101-20171231

Förslag_budget_2018

Förklaring till bokslutet_180226]

 

 

Bildpolicy_170612 (1)

Verksamhetsplan 2017

 

Gåsastegets stadgar

Verksamhetsberattelse_2016

Policydokument   (under utarbetande)

Måldokument för resp. kommitté (under utarbetande)

Lista över klubbens principbeslut  (under utarbetande)

Blankett personuppgifter GÅS

Kursledarredovisning

Reseräkning