Från Styrelsens horisont


2017-12-04 från Styrelsens horisont

 

Vi har skaffat molnlagring på OneDrive, för klubbens dokument och protokoll. Det kommer att underlätta styrelsens arbete framåt.
Prissättningen på kurserna har diskuterats, bland annat om vi skulle kunna tillämpa en s k ”early bird”-rabatt för att få fler att anmäla sig tidigare till kurserna. Styrelsen kommer jobba igenom ett förslag som i så fall kan gälla från HT-18.

Denna termin provar vi att vårens kurser och kursanmälan läggs ut/släpps efterhand.

 

Mailutskick från klubben behöver ske ”återhållsamt”, så att du som medlem inte uppfattar oss som påträngande, tre personer har utsetts att granska utskick som går till alla medlemmar innan de skickas iväg.

Några styrelsemedlemmar har gått kurs i bokföring och vi har fått bidrag till kursavgiften.
Bokslutet och budget för nästa år måste genomarbetas och färdigställas så att det är klart snarast efter årsskiftet.
Inom kort kommer ett mail till alla medlemmar med Tack för året som gått och önskan om en God Gul & ett Gott nytt 2018. I mailet finns inbetalningsuppgifter och OCR-nummer för din medlemsavgift 2018.

 

Vi kommer att prova ett alternativ till jägardansen en tisdag nästa termin, tanken är att alla följare får dansa. Vi planerar att ha tema-tisdag en gång i månaden då musiken utgår från ett givet tema, som det gjordes två tisdagar i december 2017.
Styrelsen tillsammans med Jan-Erik (vår Musikansvariga) kommer komma överens om hur det ska gå till och publicera detta.
Vi undersöker även om det finns möjlighet att starta te-dans i samarbete med någon lokal arrangör.

Vi har fått en del feedback i kursutvärderingarna, bl a om ledarnas mikrofoner. Styrelsen kommer att ta tag i dessa.

Tack för ditt svar!
Enkäten, om egen lokal, har fått fler än 250 svar, trenden är övervägande positiv. Styrelsen kommer bearbeta svaren och sammanställa förslag om hur vi går vidare. Detta måste beslutas på kommande årsmöte, våren 2018.

 

Vi önskar dig och dina nära en
God Jul och ett Gott Nytt 2018

 

Från styrelsens horisont 2017-11-06

Styrelsen vill gärna ha fler som deltar i arbetet med klubben, till exempel i olika kommittéer. Därför söker styrelsen efter medlemmar som vill delta.

Klubben har diverse nycklar, bankkonton, mailkonton, Facebookkonton etc som där vi arbetar med att skapa rutiner för vem som ska ha behörighet, vilken behörighet och hur behörigheter ska hanteras rent praktiskt.

Våra medlemskort är nuförtiden digitala på dans.se. Ett utskick till medlemmarna beslutades för att informera. Vi har också skapat en intern kurs för de som ska administrera danskurserna på dans.se.

Lokalenkäten har haft problem, de håller på att lösas och sedan ska den skickas ut – när du läser detta har du förhoppningsvis redan svarat!

Styrelsen gick igenom några uppdateringar på våra danskurser och diskuterade ungdomskursen.

 

Från styrelsens horisont 2017-10-09

Nästan alla policys är fastställda. De som ännu inte är det, är inne på sista granskningen. Styrelsen har diskuterat olika möjligheter att få bidrag till ledarutbildningar och andra aktiviteter. Ingrid Sandberg som hanterar alla anmälningar måste ha en vikarie de gånger hon inte kan, styrelsen letar efter en vikarie.

Listan på alla medlemmar som finns i datorn på tisdagsdansen kommer fortfarande från gamla hemsidan. Styrelsen arbetar på att få den kopplingen till dans.se i stället.

Höstfesten diskuterades, och som du väl vet blev det en mycket trevlig tillställning.

Styrelsen arbetar vidare med att få till filmer på våra danser att lägga upp som illustration på hemsidan.

Nybörjarhelg för ungdomar var lyckad och åtta stycken är intresserade av fortsättningskursen.

Kort uppdatering från styrelsemötena 170816 och 170823

Klubben har haft en annons på Facebook inför terminsstart. Resultatet av annonsen ca 30000 visningar och drygt 1000 klick in på vår webb. För att försöka hitta fler ungdomar till vår nystartade ungdomskurs i bugg har vi lanserat en värva-en-kompis-rabatt. Kanske känner du någon som också skulle vilja dansa?

Höstfesten har varit en punkt de senaste styrelsemötena, en godkänd budget och en planering inför Grease-festen har festkommittén genomfört.

Flera personer i styrelsen är fortsatt djupt engagerade i vår nya hemsida och lägger mycket tid på att färdigställa den och utbilda sig så att de kan hantera sidan bättre.

De olika kommittéerna i vår klubb kommer att ha en beskrivning av respektive kommitténs Mål/Syfte, Vision, Ansvar, Mandat/Budget Vem som ingår i gruppen samt hur/när och till vem dialogen mellan styrelsen och kommittén sker. Styrelsen har arbetat vidare med att skriva och granska dessa beskrivningar och fortsätter nu med dialog med respektive kommitté.

Verksamhetsplan som lanserades på senaste årsmötet, har styrelsen fördelat vilka aktiviteter vi omedelbart behöver ta tag i, samt planerat in övriga punkter.

Nummer 3/17 av Gåsabladet har färdigställts. Här har redaktören lagt ner mycket tid och delar av styrelsen har hjälpt till att granska och distribuera.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från den 18 juli

Under våren har styrelsen arbetat med frågor på kort såväl som lång horisont samt med både detaljfrågor och övergripande frågor. De övergripande frågorna har innefattat vår klubbs struktur och grunden för framtiden: Hur ska klubben arbeta med de olika kommittéerna, hur definierar vi uppgifter, befogenheter och kontaktpersoner? Hur ska styrelsen arbeta och vad vill vi stå för? Detta arbete pågår och styrelsen kommer att ta nästa steg efter sommaren. Vi återkommer med mera information om detta och andra viktiga frågor. På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga, t ex profilkläder, hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda, Swish, terminsbetalning av tisdagsträningar etc. Frågan om egen lokal har också berörts av styrelsen under våren.

Det finns ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat att gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, andra berör t ex hur vi hanterar bilder, ersättningar osv.

Det som syns mest är vår nya websida, som lanserades den 16:e juli. Att utforma sidan, få med all relevant information och lösa tekniska spörsmål har tagit mycket kraft. Flera personer har lagt ner mycket energi på den nya hemsidan, se separat artikel. Vi lyfter på hatten och tackar för att ni lagt ner så många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit- Ett stort TACK!

Höstens kurser har också varit en viktig del av styrelsens arbete. Vi introducerar nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Vi har också ett större event ”Skåneswing”, ett West Coast Swing event där de världskända dansarna Diego Borges & Jessica Pacheco från Brasilien håller kurs. Nytt är att alla våra kurser nu bokas via dans.se, ett bokningssystem som många andra dansklubbar också använder, och har du bokat kurser på någon annan dansklubb tidigare kanske du känner igen dej.

Utöver kurser har deltagande i Kulturnatten och andra festivaler och event diskuterats i styrelsen.

I Gåsasteget strävar vi efter att vara många som hjälper till lite vardera, så att inte klubbens administration ska bli en tung börda för några få personer. Det finns alltid saker att göra och är du intresserad av att hjälpa till så hör vi mer än gärna av dej.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från vårens möten

Under våren har styrelsen arbetat med flera viktiga frågor. Det som kanske syns mest är det nya websidan, som lanserades den 16/7. Att utforma den har tagit mycket kraft och flera personer har lagt ner många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit. En annan övergripande fråga har varit hur styrelsen ska arbeta med de olika kommittéerna, hur vi ska definiera uppgifter, befogenheter och vem som ska vara kontaktperson. Detta arbetet pågår fortfarande. Det finns också ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, medan andra t ex berör sådant som hur vi hanterar bilder.
Höstens kurser har såklart också varit en viktig del av styrelsens arbete i våras. Vi har ett större event ”Skåneswing”, vi har också nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Utöver kurser har vi också deltagande i Kulturnatten som diskuterats i styrelsen.

På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga ändå , t ex har styrelsen diskuterat profilkläder och hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda.

/Annika

Ordförande Gåsasteget