Gåsabladet


Gåsabladet har varit klubbens egen tidskrift som med 4 nummer/år sänts ut till samtliga medlemmar. Här finner du allt spännande som genomförts i klubbens regi. Vår tanke, förutom att ge medlemmarna möjlighet att läsa om genomförda arrangemang, är att dessa äldre upplagor även kan inspirera oss med idéer för framtiden.

Här kan Du ladda ner senaste numret av Gåsabladet. Klicka bara på länken nedanför.
Du måste ha Acrobat Reader 5.0 eller senare installerat på Din dator.
Har Du inte det, klicka på bilden längst ner för att ladda hem Acrobat Reader gratis.
Under 2017 beslöt årsmötet att all information till medlemmarna sker genom klubbens hemsida.

Gåsabladet 4 – 2018

Gåsabladet 3 – 2018

Gåsabladet 2 – 2018

Gåsabladet 1 – 2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gåsabladsarkiv

Här kan du ladda ner gamla nummer av Gåsabladet.

Gåsabladet 4 – 2017 X

Gåsabladet 3 – 2017

Gåsabladet 2 – 2017 X (2)

Gåsabladet 1 – 2017

Gåsabladet 4 – 2016

Gåsabladet 3 – 2016

Gåsabladet 2 – 2016

2016-1 2016-03-01

2015-3 2015-07-28

2015-2 2015-04-12

2015-1 2015-01-16

2014-4 2014-11-19

2014-3 2014-08-14

2014-2 2014-04-13

2014-1 2014-01-18

2013-4 2013-10-31

2013-3 2013-08-13

2013-2 2013-06-18

2013-1 2013-01-15

2012-4 2012-11-10

2012-3 2012-08-14

2013-2 2013-06-18

2012-1 2012-01-11

2011-4 2011-10-31

2011-3 2011-08-14

2011-2 2011-04-08

2011-1 2011-01-10

2010-4 2010-11-09

2010-3 2010-08-05

2010-2 2010-04-13

2010-1 2010-01-12

2009-4 2009-11-08

2009-3 2009-08-04

2009-2 2009-04-03

2009-1 2009-01-06

2008-4 2008-10-20

2008-3 2008-08-04

2008-2 2008-04-08

2008-1 2008-01-03

2007-4 2007-10-22

2007-3 2007-08-01

2007-2 2007-04-09

2007-1 2007-01-09

2006-4 2006-10-30

Gåsabladet Nr.2006-3

2006-2 2006-04-04

2006-3 2006-07-31

 

2005-4 2005-11-11

2005-3 2005-08-09

2005-2 2005-04-18

2005-1 2005-01-02

2004-4 2004-11-09

2004-3 2004-08-11

2004-2 2004-04-06

2004-1 2004-01-06

2003-4 2003-11-10

2003-3 2003-08-13

2003-2 2003-04-16

2003-1 2003-01-13

2002-4 2002-11-02

2002-3 2002-08-18

2002-2 2002-03-23

2002-1 2002-01-14

2001-4 2001-10-08

2001-3 2001-08-12

2001-2 2001-04-12

2000-3 2000-08-14

2000-1 2000-01-09

1999-2 1999-03-31

1995-1 1995-10-05


Hämta Adobe Reader