Dansvärd


Vid klubbens danser på tisdagskvällarna i EOS-hallen finns ett system där vi medlemmar hjälps åt med att vara kvällens dansvärd. Huvuduppgiften är att välkomna nya medlemmar samt administrera inträdet. Vi strävar efter att det varje kväll finns 3 dansvärdar där den som är ansvarig tidigare haft uppgiften och kan rutinerna.

Till dig som ska vara kvällens ansvarige!

Ta kontakt med de som hade värdskapet före dig för att kunna överta nyckeln till lokalen.

Om du har förhinder att vara dansvärd den dag du blivit tilldelad ber vi dig att du, i första hand, försöker ordna din egen ersättare/byta med någon.

Du får gärna kontakta Lars-Åke Persson, 0702-49 13 96, som är ansvarig för denna funktion i klubben.

Kvällens dansvärdar ansvarar förutom att möta alla med ett leende för:

Var på plats 20 min innan öppning.
Läs igenom instruktionerna i pärmen, som ligger i klubbskåpet i EOS-hallen. Nyckeln har kvällens huvudansvarige.
Ställ fram ståbordet (står vid sidan i entrén).
Koppla upp och starta datorn (finns också i klubbskåpet).
Ta betalt för inträde: 30kr kontant. Du kan betala med Swish, tel nr: 1233456050.
Kontrollera betalningen för de som betalat hela terminen som en kursavgift.

Om någon person inte finns med i datorn, mata in namn och tel nr på personen.
Medlemmar i andra dansföreningar inom DSF får gå in för medlemspris, mot uppvisande av medlemskort. Övriga betalar 50kr.
Fyll i kassaredovisningen och skriv under med dagens datum, ange medhjälparna, ”ansvarig” signerar.

Innan datorn stängs ner, prata med tisdagsansvarig Lars-Åke Persson, samt överlämna pengar och redovisningsblankett till honom.
Plocka undan ståbordet och lås in datorn i skåpet. Lämna över nyckeln till nästkommande  ansvarig dansvärd. Om något inte fungerade, så tar vi gärna emot tips på förbättringar.

Lycka till!