Föreningsdokument


Gåsastegets logga

Gåsastegets logga för tryck på ljus bakgrund
Gåsastegets logga för tryck på mörk bakgrund
Gåsastegets logga i vitt för tryck på mörk bakgrund
PMS färger för tryck av Gåsastegets logga

 

Bildpolicy_170612 (1)

Verksamhetsplan 2017

 

Klubbens stadgar

Verksamhetsberattelse_2016

Policydokument   (under utarbetande)

Måldokument för resp. kommitté (under utarbetande)

Lista över klubbens principbeslut  (under utarbetande)

 

Kursledarredovisning
Reseräkning