Från Styrelsens horisont


Kort uppdatering från styrelsemötena 170816 och 170823

Klubben har haft en annons på Facebook inför terminsstart. Resultatet av annonsen ca 30000 visningar och drygt 1000 klick in på vår webb. För att försöka hitta fler ungdomar till vår nystartade ungdomskurs i bugg har vi lanserat en värva-en-kompis-rabatt. Kanske känner du någon som också skulle vilja dansa?

Höstfesten har varit en punkt de senaste styrelsemötena, en godkänd budget och en planering inför Grease-festen har festkommittén genomfört.

Flera personer i styrelsen är fortsatt djupt engagerade i vår nya hemsida och lägger mycket tid på att färdigställa den och utbilda sig så att de kan hantera sidan bättre.

De olika kommittéerna i vår klubb kommer att ha en beskrivning av respektive kommitténs Mål/Syfte, Vision, Ansvar, Mandat/Budget Vem som ingår i gruppen samt hur/när och till vem dialogen mellan styrelsen och kommittén sker. Styrelsen har arbetat vidare med att skriva och granska dessa beskrivningar och fortsätter nu med dialog med respektive kommitté.

Verksamhetsplan som lanserades på senaste årsmötet, har styrelsen fördelat vilka aktiviteter vi omedelbart behöver ta tag i, samt planerat in övriga punkter.

Nummer 3/17 av Gåsabladet har färdigställts. Här har redaktören lagt ner mycket tid och delar av styrelsen har hjälpt till att granska och distribuera.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från den 18 juli

Under våren har styrelsen arbetat med frågor på kort såväl som lång horisont samt med både detaljfrågor och övergripande frågor. De övergripande frågorna har innefattat vår klubbs struktur och grunden för framtiden: Hur ska klubben arbeta med de olika kommittéerna, hur definierar vi uppgifter, befogenheter och kontaktpersoner? Hur ska styrelsen arbeta och vad vill vi stå för? Detta arbete pågår och styrelsen kommer att ta nästa steg efter sommaren. Vi återkommer med mera information om detta och andra viktiga frågor. På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga, t ex profilkläder, hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda, Swish, terminsbetalning av tisdagsträningar etc. Frågan om egen lokal har också berörts av styrelsen under våren.

Det finns ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat att gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, andra berör t ex hur vi hanterar bilder, ersättningar osv.

Det som syns mest är vår nya websida, som lanserades den 16:e juli. Att utforma sidan, få med all relevant information och lösa tekniska spörsmål har tagit mycket kraft. Flera personer har lagt ner mycket energi på den nya hemsidan, se separat artikel. Vi lyfter på hatten och tackar för att ni lagt ner så många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit- Ett stort TACK!

Höstens kurser har också varit en viktig del av styrelsens arbete. Vi introducerar nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Vi har också ett större event ”Skåneswing”, ett West Coast Swing event där de världskända dansarna Diego Borges & Jessica Pacheco från Brasilien håller kurs. Nytt är att alla våra kurser nu bokas via dans.se, ett bokningssystem som många andra dansklubbar också använder, och har du bokat kurser på någon annan dansklubb tidigare kanske du känner igen dej.

Utöver kurser har deltagande i Kulturnatten och andra festivaler och event diskuterats i styrelsen.

I Gåsasteget strävar vi efter att vara många som hjälper till lite vardera, så att inte klubbens administration ska bli en tung börda för några få personer. Det finns alltid saker att göra och är du intresserad av att hjälpa till så hör vi mer än gärna av dej.

/Annika

Ordförande Gåsasteget


Kort uppdatering från vårens möten

Under våren har styrelsen arbetat med flera viktiga frågor. Det som kanske syns mest är det nya websidan, som lanserades den 16/7. Att utforma den har tagit mycket kraft och flera personer har lagt ner många timmar på att få hemsidan färdig och så fin som den blivit. En annan övergripande fråga har varit hur styrelsen ska arbeta med de olika kommittéerna, hur vi ska definiera uppgifter, befogenheter och vem som ska vara kontaktperson. Detta arbetet pågår fortfarande. Det finns också ett antal policys i föreningen, som styrelsen har börjat gå igenom. En del av dessa har med kommittéerna att göra, medan andra t ex berör sådant som hur vi hanterar bilder.
Höstens kurser har såklart också varit en viktig del av styrelsens arbete i våras. Vi har ett större event ”Skåneswing”, vi har också nybörjarkurs för ungdomar – en helt ny aktivitet, utöver alla de ”vanliga” kurserna. Utöver kurser har vi också deltagande i Kulturnatten som diskuterats i styrelsen.

På varje möte diskuteras också ett antal frågor som inte är lika stora men viktiga ändå , t ex har styrelsen diskuterat profilkläder och hur våra tävlande som representerar klubben ska vara klädda.

/Annika

Ordförande Gåsasteget