Medlems-/kursavgift


Medlemsavgift

I samband med att du anmäler dig till en kurs får du information om att en del av kursavgiften är medlemsavgift i klubben.

Medlemsavgifter för 2017 är 200 kr och medlemskapet gäller per kalenderår. Om du blir medlem efter den 1/7 är avgiften 120 kr för resterande del av året. För juniorer (t o m det år man fyller 18 år) och från och med det kalenderår Man fyller 65 år gäller halva priset för medlemsskap.

Kursavgift/event

I samband med att du anmäler dig till en kurs/event framgår priset. Du har möjlighet till sänkt kursavgift om det är flera i din familj som anmäler sig samtidigt.

Övriga arrangemang/priser

På föreningens tisdagsträningar/danskvällar är inträdet 20 kr för medlemmar och 40 kr för ickemedlemmar.

Vid terminsstart/avslutning (med orkester) är priset 50 kr för medlemmar och 80 kr för ickemedlemmar. I detta pris ingår fika!

Vi har även arrangemang som är mycket kraftigt rabatterade (eller t om gratis) för våra medlemmar.

Är du medlem i en annan förening som är medlem i Svenska danssportförbundet betalar du medlemspris om du visar ditt medlemskort.

Medlemskort

När du betalat din medlemsavgift kommer du att få ett digitalt medlemskort genom en vanlig länk i mejl. Genom länken får du upp ditt personliga digitala medlemskort i din mobil eller platta. Det krävs ingen installation av någon app och medlemskortet kan visas på alla apparater som kan visa en vanlig hemsida.