Styrelse & funktionärer


Vilka är vi i Gåsasteget

Som medlem är du alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter på aktuell verksamhet eller om du vill bidra med någon idé som hjälper klubben att utvecklas. Alla funktionärer inom klubben arbetar ideellt så vi ber dig om förståelse att vi beslutat att vi som mål satt att du skall få svar inom 48 timmar. Välkommen att höra av dig!

Styrelsen


Ordförande

Annika Borg

annika@gasasteget.se

Vice ordförande

Jeanette Lloyd

Jeanette@gasasteget.se

Kassör

Sekreterare

Per Göran Andersson

pg@gasasteget.se 046-126556

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Hans-Göran Künkel

hasse@gasasteget.se 070-5864834

Suppleant

SuppleantTränarkommittén


Tävlingskommittén


Seniorkommittén


Eva-Lena Malmros

seniorbugg@gasasteget.se

Ingrid Sandberg

seniorbugg@gasasteget.se

Fritz Brorsson

seniorbugg@gasasteget.se

Krister Elmström

seniorbugg@gasasteget.se


Festkommittén


Sammankallande

Emili Bertosa

Annette Möller

Patrik Henningsson

Anna Nordin

Kenneth Larsen

Helen Pettersson